A small change is in order.

Igår fick jag en snilleblixt, en sån där lampa tändes ovanför mitt huvud och jag insåg att jag uppnått just det som jag önskade med den här bloggen och att en liten förändring här är nödvändig för min fortsatta väg att nå mina personliga mål och drömmar.

Tack vare bloggen har jag förstått vilka mina sanna passioner är och jag vill nu utforska dessa ytterligare och djupare. De senaste månaderna har gett mig tålamod, kreativitet och disciplin nog att ta steget vidare och få denna blogg att blomstra i ett enda stort inferno bestående av passion och inspiration. Därför skall jag inte längre fortsätta med trettiodagarsutmaningar utan tänker istället utmana mig VARJE dag istället – till att göra alla de saker som utvecklar mig och som jag finner glädje i. Sakerna jag vill åstadkomma, projekten jag vill ta mig an och kunskaperna jag vill ta del av är fortfarande oändligt många men jag vill djupdyka mer i de ämnen som jag finner mest intressanta. Därför ska jag nu fokusera på de ämnen som ligger mig varmast om hjärtat. Hädanefter kommer ni se en passionerad blogginsats när det gäller ämnen som design, foto, layout, kreativa projekt i form av pyssel, eventfix och mat. Det kommer handla mycket om hälsa och alternativa livsstilar men framförallt om inspiration, idéer och om att våga testa nya saker! 

Last night I realized something. I came to terms with the fact that I’ve achieved the main things that I wanted from this blog but also the fact that a small change is needed here to help me continuing my self-discovering journey. Thanks to the blog I’ve realized what my true passions are and that I want to dig deeper into these things in particular. The last couple of months brought me the gifts of patience, creativity and discipline and I will use these to strive towards my personal goals and to help this blog explode in a state of passion and inspiration. Therefore I’m not going to continue with the thirty days challenges; instead I will challenge myself everyday– I’m going to have more fun than ever, doing the things I love and get better at them EVERYDAY. The subjects that this blog will focus on are mainly design, layout, photography, creative projects such as diy’s, crafts, food and eventplanning stuff ! It will also focus on health, alternative lifestyles but especially on inspiration and how to develop the courage to try new and exciting things! So, It’s all about the same things as before only that I get to do all the things everyday without focusing on only one thing at a time. The thirty days thing was the best thing ever to get me started on doing the things I wanted to try out but now I’m taking it one step further. I’m finally doing stuff, the things I always wanted to do and I’m no longer stuck in the sofa in front of the TV! Therefore I’m dreaming bigger this is going to take me further ahead towards my dreams by doing the things that actually makes me happy.