Five changes that could possibly save your life.

Det finns ett par lärdomar som jag verkligen önskar att den här månaden har bidragit med, nu när nästa utmaning tar vid imorgon (den kommer bli awesome btw, hihi). Jag skulle vara den lyckligaste av alla om ni valde att ta dem till er i ert vardagsliv och därmed skapa bättre förutsättningar för ett friskare och gladare liv. Jag har sammanfattat dem i fem formuleringar och målet med dessa är att underlätta för ett hälsosammare liv för dig, din omgivning och för nästa generation: (Jag varnar också för att jag nu plockar på mig allvarlighetsminen och viktighetsrösten i ett par minuter).

There are a few things that I really wish that you guys have adapted from this months challenge (it's time for the next awesome mission tomorrow). I have summoned up 4 simple statements that I really hope you will consider.